• Herna je určena pro děti ve věku 1-15 let a je rozdělena do zón

• Všechny děti musí být doprovázeny dospělou osobou, která za ně plně odpovídá po celou dobu pobytu. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let.

• Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Vedení společnosti nenese zodpovědnost za tyto úrazy.

• Do čisté zóny herny je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je třeba mít ponožky.

• Konzumace jídla, pití, sladkostí je povolena pouze v části kavárny u stolečků

• Konzumovat v zóně k tomu určené lze pouze jídlo a pití zakoupené v Opičkově, s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi.

• Vstupem do kavárny uznávají návštěvníci provozní řád a všeobecné obchodní podmínky

• Vstup do herny je zpoplatněn (viz.ceník), pro doprovod je zdarma

• Atrakce jsou certifikovány jako bezpečné v souladu s českými předpisy a s předpisy Evropské unie týkajícími se „atrakcí a vybavení hřišť“

• Doporučujeme, aby děti měly oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi a protiskluzové ponožky.

• Všichni, kdo vstupují do herní konstrukce, nesmí mít u sebe nebo na sobě šály, šátky, šperky, přezky nebo jiné ostré předměty. To se týká i cvočků a jiných kovových ozdob na kalhotách.

• V případě, že dítě není odplenkované, na atrakci může pouze s plenou

• Návštěvník ručí při použití všech zařízení Opičkova za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.

• Je zakázáno lezení po síti atrakce a lezení nahoru po skluzavkách (vně i uvnitř).

• Doprovodná osoba může vstoupit s dětmi do herní konstrukce, avšak stále jako doprovod. Herní atrakce je tu prioritně hlavně pro děti, respektujte to prosím.

• Personál musí být informován o veškerých úrazech a nehodách.

• Do kavárny je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností, osobám v karanténě.

• Při překročení kapacity kavárny je obsluha povinna z důvodu bezpečnosti nevpustit další návštěvníky, v tomto případě počítejte s čekací dobou.

• Návštěvníky, kteří nedodržují provozní řád, případně svým chováním ohrožují ostatní návštěvníky, může personál Opičkova vykázat bez náhrady vstupného.

• Vedení společnosti neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku během pobytu v areálu.

• Pro podezřelé osoby si zaměstnanci Opičkova vyhrazují právo nevpustit je do prostoru kavárny

• Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze po předchozím povolení vedení společnosti.

• Vedení společnosti si vyhrazuje právo změnit veškeré vytištěné časy a ceny bez předchozího upozornění.